Ochrana osobných údajov RONDOgo.sk

V Rondo.cz s.r.o., IČO: 242 47 286, so sídlom: Nepravidelná 329/9, 102 00 Praha-Štěrboholy, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe pod sp. zn. C 196838 (ďalej len „Rondo.cz“), a Rondo data s.r.o., IČO: 290 64 07, so sídlom: Nepravidelná 329/9, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe pod sp. zn. C 160959 (ďalej len „Rondo data“) venujeme ochrane osobných údajov veľkú pozornosť. V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké údaje o Vás spracovávame, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo iného právneho dôvodu, na aké účely ich používame, komu ich môžeme predávať a aké máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva.

OBSAH

 1. Kto určuje, ako budú osobné údaje spracovávané?
 2. Aké osobné údaje spracovávame?
 3. Z akých zdrojov získavame osobné údaje?
 4. Využívanie súborov cookies a ďalších technológií pri spracovaní Vašich osobných údajov
 5. Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?
 6. Kto Vaše osobné údaje spracováva a komu ich predávame?
 7. Predanie Vašich osobných údajov mimo členské štáty Európskej únie
 8. Aké máte práva pri spracovaní osobných údajov?
 9. Ako je možné uplatniť jednotlivé práva?
 1. Kto určuje, ako budú osobné údaje?
  • My v Rondo a Rondo data (ďalej spoločne len „my“) určujeme, za akým účelom a akými prostriedkami budú vaše osobné údaje spracovávané, teda hlavne zhromaždené, zaznamenané, triedené a poprípade sprístupnené, a tiež za riadne uskutočnenie takého spracovania Vašich údajov zodpovedáme.
  • Táto naša úloha vyplýva z nášho postavenia spoločných správcov osobných údajov (ďalej len „spoloční správcovia“), pretože na základe zmluvy spoločne prevádzkujeme internetový portál RONDOgo.sk a vykonávame tak spoločnú kontrolu nad spracovaním Vašich osobných údajov.
  • Na prevádzkovaní Vašich osobných údajov sa podieľame spoločne, pričom Rondo data sa na tomto prevádzkovaní podieľa formou spracovania dátových analýz vašich údajov.
  • Za spracovanie Vašich osobných údajov zodpovedáme spoločne a svoje práva týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, ktoré Vám prináležia z titulu Vášho postavenia subjektu údajov, môžete vykonávať u ktoréhokoľvek zo spoločných správcov, teda ako u Rondo.cz, tak aj u Rondo data. Ďalej nás môžete kedykoľvek kontaktovať s otázkou ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, a to spôsobom uvedeným v časti I. „Ako je možné uplatniť jednotlivé práva? Do spracovania Vašich osobných údajov môžu byť zapojené ďalšie osoby vrátane správcov a spracovateľov osobných údajov, ktoré sú uvedené v časti F „Kto Vaše osobné údaje spracováva a komu ich predávame?.
 2. Aké osobné údaje spracovávame?
  • Je pre nás dôležité, aby ste vedel/a, ako a na aké účely spracovávame Vaše osobné údaje. V nasledujúcej časti Vám priblížime, o aké osobné údaje sa jedná, vrátane príkladov:
   1. Kontaktné údaje

    • Hlavne poštová adresa, telefón alebo e-mail sú nevyhnutné na to, aby sme boli schopní doručiť našu komunikáciu, inak by ste sa nemuseli dozvedieť o našej ponuke.
   2. Identifikačné údaje

    • Predovšetkým meno, priezvisko, dátum narodenia, užívateľské meno a heslo, prípadne IČO a adresa podnikania sú pre nás dôležité, aby sme mali istotu, že kontaktujeme skutočne tú správnu osobu. Navyše by sme Vás radi oslovovali Vaším menom.
   3. Údaje o používaní webových stránok RONDOgo.sk

    • Užívaním prostredia internetu a návštevou webových stránok RONDOgo.sk (ďalej len „webové stránky“ alebo „web RONDOgo.sk“) automaticky odosielate IP adresu svojho zariadenia. Vieme teda detegovať číslo siete a podsiete, v ktorej sa nachádza Vaše zariadenie. Ak ste vo svojom prehliadači povolil/a ukladanie tzv. cookies, ich prostredníctvom k nám posielate ďalšie informácie, napríklad o stránkach, ktoré navštevujete, o užívateľských predvoľbách na Vašom počítači. Viac informácií o používaní cookies nájdete v časti D „Využívanie súborov cookies a ďalších technológií pri spracovaní Vašich osobných údajov“.
    • Z logov, kde sa tiež z bezpečnostných dôvodov zaznamenávajú informácie o Vašej aktivite na webových stránkach, vieme odčítať dĺžku jedného prihlásenia, úkony, ktoré ste na webových stránkach vykonal/-a, a tiež informácie o údajoch vyplnených do formulárov. Pre optimálne zobrazenie našich webových stránok a služieb využívame informáciu o Vašom operačnom systéme (napríklad Windows alebo macOS), jeho verziu a technické dáta o zariadeniach, z ktorých sa prihlasujete (napríklad typ Vášho smartfónu). To nám pomáha neustále vylepšovať naše služby a prispôsobovať ich Vašim technickým možnostiam. Viac informácií nájdete v časti D „Využívanie súborov cookies a ďalších technológií pri spracovaní Vašich osobných údajov.
   4. Geolokačné údaje

    • Ide o údaje, ktoré presne identifikujú GPS súradnice (alebo adresný bod) konkrétneho miesta. Z logov do užívateľského účtu na RONDOgo.sk odčítame Vašu polohu pri prihlásení. Geolokačné údaje využívame aj pri návšteve našich internetových stránok, aby sme Vám podľa Vašej aktuálnej polohy ponúkli kontakt na ponúkané služby vo Vašej blízkosti.
   5. Informácie o využívaní produktov a služieb

    • Pre lepšie cielenie v našich kampaniach využívame informácie o tom, aké služby čerpáte, s akými podmienkami, či ich stále využívate alebo ste ich zrušil/a. Vieme, ako často sa prihlasujete do svojho užívateľského účtu, a či ste v jeho prostredí uskutočnil/a nejakú akciu alebo ste sa po chvíli odhlásil/a. Pre vylepšenie našich služieb tiež využívame informácie z prieskumov a užívateľského testovania.
   6. Informácie o interakciách s RONDOgo.sk

    • Aby sme predišli tomu, že Vás budeme kontaktovať viackrát z rovnakého dôvodu, zaznamenávame si informácie o kontaktoch medzi Vami a nami. Ide hlavne o údaje, ako je dátum (prípadne čas( kontaktu, jeho dôvod, a či ste kontakt inicioval/a Vy sám/sama alebo my. Týka sa to kontaktov prostredníctvom všetkých kanálov, hlavne cez telefón, chat, poštu, e-mail, alebo cez internetovú alebo mobilnú aplikáciu, GoogleID alebo AppleID. Je to z toho dôvodu, aby sme Vám ponuku, ktorá Vás neoslovila, neponúkali znovu a lepšie sa tak orientovali vo Vašich potrebách.
   7. Informácie zo sociálnych sietí

   8. Transakčné údaje

    • Jedná sa hlavne o čísla Vášho účtu, meno majiteľa účtu, čas a výšku realizovanej platby. Tieto údaje potrebujeme, aby sme Vám boli schopní v prípade Vašej finančnej výhry v našom programe RONDOgo túto finančnú výhru zaslať.
   9. Informácie z prieskumov a užívateľského testovania

    • Keď pripravujeme nové služby alebo chceme poznať názor na naše existujúce služby a reklamy alebo chceme zistiť, aké služby by sa páčili, pýtame sa priamo Vás, našich užívateľov, v rôznych prieskumoch. Pri vývoji nových služieb realizujeme tzv. užívateľské testovanie. Tieto testy nám umožnia zistiť, či sa aplikácia nielen páči, ale že je tiež jednoducho ovládateľná.
   10. Informácie o nákupoch

    • Pre evidenciu Vášho dobitia Rondonov od našich partnerov a pre overenie validity dobitia porovnaním s dátami partnerov evidujeme údaje o vašich nákupoch uskutočnených u našich partnerov. Jedná sa o údaje, ako je cena nákupu, počet pridelených Rondonov za nákup, dátum a čas uskutočnenia nákupu, informácie o predajcovi, informácia o predajni, kde bol nákup uskutočnený, a o položkách nákupného košíku.
 3. Z akých zdrojov osobné údaje získavame?
  • Osobné údaje, ktoré spracovávame, pochádzajú predovšetkým od Vás samých, a to Vašim používaním webu RONDOgo.sk a služieb RONDOgo a našej komunikácie s Vami. Osobné údaje priamo od vás získavame tiež sledovaním Vášho správania na webe RONDOgo.sk.
  • Ďalšie osobné údaje získavame v rámci našej činnosti, pričom sa jedná predovšetkým o odvodené údaje z Vami poskytnutých údajov.
  • Ďalšie osobné údaje môžeme získavať od našich partnerov, ktorí pre nás spracovávajú Vaše osobné údaje podľa našich pokynov a za nami stanovenými účelmi a sú teda vo vzťahu k nám spracovateľmi osobných údajov (napríklad sa jedná o údaje o Vašich nákupoch) a/alebo našich partnerov, ktorí sú správcami osobných údajov. Viac o spracovateľoch a správcoch osobných údajov nájdete v časti F „Kto Vaše osobné údaje spracováva a komu ich predávame?
 4. Využívanie súborov cookies a ďalších technológií pri spracovaní Vašich osobných údajov
  • Ak navštívite web RONDOgo.sk, do Vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory, tzv. cookies. Cookie je malý súbor, ktorý ukladáme vo Vašom internetovom prehliadači alebo na pevnom disku Vášho počítača. Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť Vaše aktivity v priebehu prehliadania našich stránok od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača, po okamih, keď ho zavriete. Vo chvíli, keď zavriete okno internetového prehliadača, sa tieto cookies vymažú. Iné zostávajú v zariadení po nastavenú dobu a aktivujú sa vždy, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila. Ďalej používame pixelové značky (tiež známe ako web beacons), čo sú malé obrázky, ktoré majú podobnú funkciu ako cookies. Oproti cookies, ktoré sú ukladané na pevnom disku Vášho počítača, sú pixelové značky súčasťou webových stránok. O všetkých týchto technológiách budeme pre zjednodušenie v tomto dokumente ďalej hovoriť ako o cookies. Cookies do Vášho zariadenia nielen ukladáme, ale tiež čítame tie cookies, ktoré do Vášho zariadenia uložil náš web. Ďalej v tomto dokumente budeme pre jednoduchosť hovoriť len o ukladaní.
  • Niektoré cookies do Vášho zariadenia ukladá priamo náš web. Tieto cookies nám pomáhajú:
   • identifikovať Vás pri prechádzaní jednotlivými stránkami nášho webu a pri opätovných návštevách, napríklad aby sa Vám nezmazali nazbierané body (tzv. Rondony), aby sme si mohli zapamätať Vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nežiadať Vás opakovane o e-mail alebo heslo, alebo aby sme si uložili, ktorú verziu nášho webu Vám máme zobraziť, ak web ponúka v danú chvíľu viacero variantov;
   • zaznamenať si, že ste nám udelili súhlas podľa tohto dokumentu, poprípade či ste napríklad ponúkli účasť v určitom prieskume;
   • so zaistením bezpečnosti, napríklad aby sme skúmali, či niekto nezneužil Vaše pripojenie k nášmu webu a nejedná miesto Vás;
   • evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti nášho webu.
  • Také cookies a ďalšie súbory sú nevyhnutné pre fungovanie našej webovej stránky. Ak vo svojom prehliadači zablokujete tieto cookies, naša webová stránka nemusí fungovať sprívne a my Vám nemusíme byť schopní poskytovať naše produkty a služby.
  • Ďalej do Vášho zariadenia:
   • ukladáme cookies z webu RONDOgo.sk, ktoré nám umožňujú:
    • sledovať návštevnosť nášho webu RONDOgo.sk, jeho jednotlivých stránok, vytvárať štatistiky a prehľady a merať účinnosť reklamy;
    • zobrazovať Vám rôzne varianty nášho webu RONDOgo.sk, ak testujeme nové funkcionality;
    • prispôsobovať pre Vás obsah nášho webu RONDOgo.sk, napríklad Vám zobraziť prednostne produkty, ktoré ste si už pozreli a zobrazovať Vám ďalšie ponuky na mieru na našom webe;
   • umožňujeme uložiť cookies tretím stranám, ktoré ich môžu použiť:
    • na zber údajov o Vašom správaní na našom webe RONDOgo.sk a ďalších webových stránkach;
    • pre zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných sietí na iných webových stránkach, ako je náš web RONDOgo.sk;
    • na prepojenie so sociálnymi sieťami, ako je Facebook, vrátane automatického prihlásenia, zaistenia funkcie, ako je tlačidlo „Páči sa mi to“ a zobrazení prispôsobených ponúk a cielenej reklamy na týchto sociálnych sieťach a iných webových stránkach, ako je náš web RONDOgo.sk.
  • Za účelom zobrazenia prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach, ako je náš web RONDOgo.sk, tiež predávame reklamným a sociálnym sieťam údaje o Vašom správaní na webe RONDOgo.sk. Takým partnerom však nepredávame Vaše identifikačné údaje. Zoznam sociálnych a reklamných sietí, ktoré využívame, nájdete v časti F: „Kto Vaše osobné údaje spracováva a komu ich predávame?“.
  • S Vašim súhlasom udeleným pre účely podľa písm. b) „Podpora a propagácia RONDOgo produktov a služieb našich partnerov, vrátane profilovania a príprava anonymných analýz o zákazníckom správaní“ (viďte nižšie) využívame cookies tretích strán pri predávaní Vašich údajov reklamným a sociálnym sieťam. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať vypnutím tejto funkcie v sekcii Nastavenia cookies a súvisiace spracovania.
  • Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu najdlhšie 3 mesiacov, resp. v prípade cookies do doby vypršania ich platnosti či ich odstránenia z Vášho zariadenia. Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.
  • Údaje o Vašom správaní na webe RONDOgo.sk nezískavame len z cookies. Dopĺňame ich tiež o nasledovné údaje:
   • IP adresa Vášho zariadenia (adresa Vášho zariadenia, pomocou ktorej komunikujete s inými zariadeniami v sieti internet);
   • MAC adresa (adresa zariadenia, pomocou ktorej komunikujete s inými zariadeniami v miestnej sieti);
   • operačný systém Vášho zariadenia, jeho verzia a jazykové nastavenie;
   • prehliadač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzie a jazykové nastavenie;
   • adresa webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádzate na web RONDOgo.sk;
   • záznamy o dátovej komunikácii medzi Vašim zariadením a webom RONDOgo.sk.
 5. Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?
  • V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje pre rôzne účely a v rôznom rozsahu buď:
   • bez Vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo
   • na základe Vášho súhlasu.
  • Aké spracovania môžeme uskutočňovať bez Vášho súhlasu, závisí na tom, na aký účel príslušné spracovanie smeruje a v akej pozícii voči nám vystupujete - či ste len návštevníkom webu RONDOgo.sk alebo sa zaregistrujete a či nám udelíte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov pre konkrétne vymedzené účely.
  • V prípade, že sa zaregistrujete a následne súťažíte, spracovávame Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu či z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo tiež na základe Vášho súhlasu, ktorý ste udelil/a pre niektorý z konkrétne stanovených účelov spracovania.
  • Bez Vášho súhlasu spracovávame Vaše osobné údaje za nasledujúcimi účelmi:
   • Zaistenie Vašej účasti v programe RONDOgo
    • Také spracovanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné pre splnenie zmluvy s Vami. Ak si totiž vytvoríte účet na webe RONDOgo.sk, spracovávame Vaše údaje v rozsahu uvedenom v časti B pod písmenami a, b, c, e, f, h, j, na základe plnenia zmluvy s Vami, aby sme mohli viesť Váš užívateľský účet a Vy ste sa mohli zúčastňovať programu RONDOgo a súťažiť. Zmluva (resp. náš zmluvný vzťah s Vami), o ktorú sa naše spracovanie opiera, vzniká vytvorením Vášho účtu (Všeobecné podmienky členstva v programe RONDOgo sú dostupné na stránke Podmienky súťaže RONDOgo).
    • Pre tento účel Vaše osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu, teda po dobu Vašej účasti v programe RONDOgo, a po dobu 3 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu a vašej účasti v tomto programe, nevyhnutných k uskutočneniu potrebných krokov súvisiacich s vymazaním Vašich osobných údajov podľa platnej a účinnej právnej úpravy.
   • Našej ochrany pred neoprávneným používaním našich služieb a ochrany pred protiprávnym jednaním
    • Také spracovanie Vašich osobných údajov v rozsahu uvedenom v časti B pod písmenami a, b, c, f, h, j je nevyhnutné pre účely našich oprávnených záujmov, ktorými sú ochrana pred neoprávneným používaním našich služieb a ochrana pred protiprávnym jednaním.
    • Typicky sa jedná o údaje slúžiace k zaisteniu bezpečného používania našich produktov a služieb, riadenie našich rizík, predchádzanie a vyhodnocovanie možných podvodných jednaní a pod.
    • Pre tento účel Vaše osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu, teda po dobu Vašej účasti v programe RONDOgo, a po dobu 3 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu a vašej účasti v tomto programe, nevyhnutných k uskutočneniu potrebných krokov súvisiacich s vymazaním Vašich osobných údajov podľa platnej a účinnej právnej úpravy.
   • Vylepšenie našich služieb na základe ich používania
    • Ak si vytvoríte účet na webe RONDOgo.sk, spracovávame Vaše údaje v rozsahu uvedenom v časti B pod písmenami c, e, f, g, h, i, j tiež na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je vylepšovanie našich služieb na základe ich využívania Vami a optimalizácia ponúk a funkcií v rámci webu RONDOgo.sk a v mobilnej aplikácii Rondo GO. Na základe informácií získaných z uvedených osobných údajov, hlavne z informácií o Vašej spokojnosti s našimi službami, pre Vás budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, aby sa Vám u nás súťažilo ešte lepšie.
    • Pre tento účel Vaše osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu, teda po dobu Vašej účasti v programe RONDOgo, a po dobu 3 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu a vašej účasti v tomto programe, nevyhnutných k uskutočneniu potrebných krokov súvisiacich s vymazaním Vašich osobných údajov podľa platnej a účinnej právnej úpravy.
    • Naša interná evidencia a ochrany našich práv a záujmov
    • Také spracovanie Vašich osobných údajov v rozsahu uvedenom v časti B pod písmenami a, b, c, d, e, f, h, j je nevyhnuté pre účely našich oprávnených záujmov, a to konkrétne ochrany našich práv a záujmov (t.j. právnych nárokov), ktorými sú vedenie našej vnútornej evidencie a kontrola riadneho poskytovania služieb.
    • Pre tento účel Vaše osobné údaje spracovávame po dobu trvania premlčacej doby, vrátane doby pokrývajúcej jej prípadné zastavenie či prerušenie, typicky však nie dlhšie ako 16 rokov po ukončení Vašej účasti v programe RONDOgo.
    • V prípade zahájenia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu tiež po celú dobu trvania takých konaní z dôvodu výkonu a/alebo obhajoby našich právnych nárokov.
   • Podpory a propagácie našich služieb
    • Za týmto účelom spracovávame Vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu v rozsahu uvedenom v časti B pod písmenami a, b, c, d, e, f, h, i, j.
    • Vaše osobné údaje takto spracovávame napríklad v rámci prieskumov spokojnosti, pripomienok životného jubilea a pri príprave a zasielaní našich obchodných / marketingových oznámení o nami ponúkanom tovare či službách a optimalizácii ponúk priamo na webe RONDOgo.sk vrátane upozorňovaní na novo pridaných partnerov, kde je možné získať Rondony. Informácie o využívaní našich produktov a služieb nám predovšetkým pomáhajú sledovať a neustále vylepšovať kvalitu a udržať si priazeň svojich užívateľov.
    • Nechceme Vás obťažovať zbytočnou a nevhodnou komunikáciou, preto zhromažďované osobné údaje využívame na to, aby sme lepšie spoznali Vaše potreby a boli im schopní ponúknuť vhodné riešenie. Uvedeným marketingovým/ obchodným oznámením tak môže byť napríklad ponuka účasti v spotrebiteľských súťažiach, ponuka tovaru a služieb RONDOgo.sk a Rondo data.
    • Ku komunikácii s Vami využívame široké spektrum kanálov, hlavne klasickú poštu, e-mail, SMS správy a push-notifikácie, ale tiež napríklad aj vyskakovacie okná na webe RONDOgo.sk.
    • Zasielanie obchodných/ marketingových správ, ktoré sú Vám zasielané elektronicky prostredníctvom e-mailu a SMS môžete kedykoľvek zrušiť a ich ďalšie zasielanie zakázať, a to cez odkaz uvedený v každej takto zaslanej správe. V takom prípade Vám už nebudú obchodné/ marketingové správy naďalej zasielané.
    • Pre tento účel Vaše osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu, teda po dobu Vašej účasti v programe RONDOgo, a po dobu 3 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu a vašej účasti v tomto programe, nevyhnutných k uskutočneniu potrebných krokov súvisiacich s vymazaním Vašich osobných údajov podľa platnej a účinnej právnej úpravy.
   • Prípravy anonymizovaných analýz pre našich partnerov
    • Také spracovanie Vašich osobných údajov v rozsahu uvedenom v časti B pod písmenami c, e, f, i, j je nevyhnutné pre účely našich oprávnených záujmov, v súlade s ktorými tiež pripravujeme anonymizované analýzy, ktoré poskytujeme našim partnerom.
    • Anonymizácia je nevratný proces, kedy Vaše osobné údaje upravíme tak, že už Vás na ich základe nie je možné identifikovať a naďalej sa nejedná o osobné údaje.
    • Pre tento účel Vaše osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu, teda po dobu Vašej účasti v programe RONDOgo, a po dobu 3 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu a vašej účasti v tomto programe, nevyhnutných k uskutočneniu potrebných krokov súvisiacich s vymazaním Vašich osobných údajov podľa platnej a účinnej právnej úpravy. Poznamenávame, že uvedená doba sa nevzťahuje na anonymizované údaje, ktoré už nie sú osobnými údajmi.
   • Plnenie našich zákonných povinností
    • Spracovanie Vašich osobných údajov v rozsahu uvedenom v časti B pod písmenami a, b, h je tiež nevyhnutné pre splnenie našich právnych (zákonných) povinností. Aj my musíme plniť určité zákonom stanovené povinnosti. Jedná sa o údaje, ktoré primárne musíme zbierať, vyhodnocovať a uchovávať po stanovenú dobu, pretože ide o plnenie nasej zákonnej povinnosti. Jedná sa napríklad o archivačnú povinnosť podľa rôznych zákonov regulujúcich oblasť nášho podnikania.
    • Pre tieto účely osobné údaje spracovávame po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.
  • S Vaším súhlasom, ktorý ste nám udelili pri registrácii v našom programe RONDOgo alebo aj následne kedykoľvek po Vašej registrácii, spracovávame Vaše osobné údaje ďalej za účelmi, ku ktorým ste súhlas udelili. Jedná sa o nasledovné účely spracovania:
   • Podpora a propagácia služieb našich partnerov a príprava anonymizovaných analýz o Vašom zákazníckom správaní naším partnerom.
    • Za týmto účelom spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v časti B pod písmenami a, b (len meno, priezvisko, vek) a tieto údaje tiež predávame našim partnerom.
    • Vaše osobné údaje takto spracovávame napríklad v rámci prieskumov spokojnosti, pripomienok životného jubilea a pri príprave a zasielaní obchodných ponúk partnerov elektronickými prostriedkami, na základe predania Vašich údajov partnerom.
    • Podrobné informácie o predávaní Vašich osobných údajov nájdete v časti E „Kto Vaše osobné údaje spracováva a komu ich predávame?
   • Podpora a propagácia RONDOgo a produktov a služieb našich partnerov, vrátane profilovania a príprava anonymných analýz o zákazníckom správaní.
    • Za týmto účelom spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v časti B pod písmenami a, b, c, d, e, f, g, h, i, j.
    • Aby sme Vám mohli RONDOgo personalizovať, vyššie uvedené údaje analyzujeme a získavame z nich ďalšie odvodené údaje, ktoré pre tento účel používame.
    • Takto môžeme použiť rovnako údaje o Vašom správaní na webe RONDOgo.sk, ktoré sme získali pred tým, než ste sa zaregistrovali, a môžeme zbierať údaje o Vašom správaní na webe RONDOgo.sk, aj keď sa neprihlásite (napr. keď Vás identifikujeme pomocou cookies - viďte časť D „Využívanie súborov cookies a ďalších technológií pri spracovaní Vašich osobných údajov).
    • V rámci takého spracovania Vašich osobných údajov dochádza k tzv. marketingovému spracovaniu dát. Pod tým si môžete predstaviť štatistické a matematické analýzy s cieľom získať vhľad do správania užívateľov a odhadnúť ich budúce správanie či obchodný potenciál, ďalej profilovanie užívateľov, rôzne segmentácie, reporting apod. Spracovanie môže byť ako manuálne, tak automatizované.
    • Vaše osobné údaje takto spracovávame napríklad v rámci prieskumov spokojnosti, pripomienok životného jubilea a pri príprave a zasielaní našich obchodných ponúk elektronickými prostriedkami bez predania Vašich osobných údajov našim partnerom.
    • Pre tieto účely spracovávame Vaše osobné údaje po dobu trvania vášho súhlasu, najdlhšie však po dobu 1 roka odo dňa Vašej poslednej interakcie s nami. Interakcií je myslené udelenie súhlasu a ďalej potom využívaní webovej aplikácie RONDOgo.sk .
 6. Kto Vaše osobné údaje spracováva a komu ich predávame?
  • Všetky spomenuté osobné údaje spracovávame my ako spoloční správcovia (viďte časť A „Kto určuje, ako budú osobné údaje spracovávané?). To znamená, že my určujeme, za akým účelom a akými prostriedkami budú Vaše osobné údaje spracovávané, teda hlavne zhromažďované, zaznamenávané, triedené a poprípade sprístupnené, a tiež za riadne uskutočňovanie takého spracovania osobných údajov zodpovedáme.
  • Vaše osobné údaje môžeme predávať, na základe Vášho súhlasu, tiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe správcu, a to:
   • v súvislosti s plnením zmluvy s Vami našim partnerom, ktorí sa na tomto plnení podieľajú,
   • na základe Vášho súhlasu.
  • Pre spracovanie osobných údajov taktiež využívame služieb ďalších spracovateľov, ktorí osobné údaje spracovávajú len podľa našich pokynov a pre účely, ktoré sú popísané v časti E „Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje? Takými spracovateľmi sú:
   1. poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory, jako jsou Amazon Web Services, SuperNetwork s.r.o., Creative Developers spol. s r.o., I&Q GROUP, spol. s r.o. a další.
   2. prevádzkovatelia marketingových nástrojov, ako je Facebook, Inc, Google, Inc. a Seznam.cz, a.s., ktorí nám pomáhajú s optimalizáciou webu a personalizáciou obsahu a ponúk pre Vás;
   3. prevádzkovatelia emailových marketingových kampaní, ako je spoločnosť Mailkit s.r.o., IČO: 264 49 901
 7. Predanie Vašich osobných údajov mimo členské štáty Európskej únie
 8. Aké máte práva pri odvolaní súhlasu?
  • Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní Vašich osobných údajov, máte aj By pri spracovaní Vašich osobných údajov určité práva. Medzi tieto práva patria:
   1. Odvolanie súhlasu
    • Všetky súhlasy, ktoré získavame, sú úplne dobrovoľné a nie ste povinní ich poskytnúť.
    • Neudelenie alebo odvolanie súhlasu pre niektorý zo zhora uvedených účelov v časti E „Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje? však nebude mať vplyv na možnosť zasielania našich obchodných/ marketingových oznámení v súlade s naším oprávneným záujmom (viďte zhora uvedený účel pod písm. e) „Podpora a propagácia našich služieb“).
    • Vo všetkých prípadoch spracovania založených na súhlase ho môžete odvolať prostredníctvom zaslania emailu na adresu .b78...RT.iT@6j.n.@@Efi@Yu.kip@po@@Og@Q..gcrnMJ@IOoNrhnSpoI@t3f@@dVov@@@@.6EgmP9g@qvoN5.i.@oCd1@5usq.k.fp@bq. . Odvolanie je nutné odoslať z registračného emailu, aby sme mohli overiť, že ste to naozaj Vy.
    • Ak odvoláte súhlas u Rondo.cz alebo Rondo data, bude sa toto odvolanie vzťahovať aj na druhého zo spoločných správcov (tj. Rondo.cz či Rondo data). Ustanovenie predchádzajúcej vety znamená, že Rondo.cz ani Rondo data nebude po okamihu odvolania súhlasu spracovávať Vaše osobné údaje pre účely uvedené vo Vami udelenom (a následne odvolanom) súhlase.
    • Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania pred týmto odvolaním.
   2. Právo na prístup
    • Zjednodušene povedané, máte právo vedieť, aké údaje o Vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde Vaše osobné údaje získavame, komu ich predávame, kto ich okrem nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente „Ochrana osobných údajov RONDOgo.sk“. Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a ak to tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracovávaných osobných údajov, pričom prvú kópiu poskytneme bezplatne a ďalšie kópie už s poplatkom.
   3. Právo na opravu
    • Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.
   4. Právo na výmaz
    • V niektorých prípadoch máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak je splnený niektorý z nasledovných dôvodov:
     • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre účely, pre ktoré sme ich spracovávali;
     • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, ku spracovaniu ktorých je Váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať;
     • využijete svoje právo vzniesť námietku proti spracovaniu (viďte nižšie časť pod písm. g) „Právo vzniesť námietku proti spracovaniu“) u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my skonštatujeme, že už žiadne také záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme, alebo
     • domnievate sa, že nami uskutočňované spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade s všeobecne záväznými predpismi.
    • Toto právo sa neuplatní v prípade, že spracovanie Vašich osobných údajov je aj naďalej nevyhnutné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon či obhajobu našich právnych nárokov (viďte časť E „Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?).
   5. Právo na obmedzenie spracovania
    • V niektorých prípadoch môžete okrem práva na výmaz využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo Vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu Vašich osobných údajov, a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania - v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na výmaz), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov môžeme obmedziť, keď:
     • popierate prednosť osobných údajov, než sa dohodneme, aké údaje sú správne;
     • Vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale Vy budete pred výmazom takých údajov uprednostňovať len ich obmedzenie (napr. ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje aj tak poskytol/poskytla);
     • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre zhora uvedené účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov, alebo
     • vznesiete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie popísané nižšie v tejto časti pod písm. g) „Právo vzniesť námietku proti spracovaniu“). Po dobu, počas ktorej prešetrujeme, či je Vaša námietka oprávnená, sme povinní spracovanie Vašich údajov obmedziť.
   6. Právo na prenositeľnosť
    • Máte právo získať od nás všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám Vy sám/sama poskytol/poskytla a ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy (viďte časť E „Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?). Vaše osobné údaje Vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na Vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať len o údaje, ktoré spracovávame automatizované v našich elektronických databázach.
   7. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu
    • Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu (viďte časť E „Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?). Ak sa jedná o marketingové aktivity, prestaneme Vaše osobné údaje spracovávať bez ďalšieho; v ostatných prípadoch tak učiníme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody na to, aby sme v takom spracovaní pokračovali.
    • Námietku môžete podať proti spracovaniu za nasledovnými účelmi: Našou ochranou pred neoprávneným použitím našich služieb a ochrany pred protiprávnym jednaním, Vylepšením našich služieb na základe ich užívania, Našej internej evidencie a ochrany našich práv a záujmov, Podpory a propagácie našich služieb, Prípravy anonymizovaných analýz pre našich partnerov.
   8. Právo podať sťažnosť
    • Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté Vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť hlavne v prípade, že sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore s všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami uskutočňovanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrade pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.
  • Súhlas môžete odvolať prostredníctvom zaslaného emailu na adresu .b78...RT.iT@6j.n.@@Efi@Yu.kip@po@@Og@Q..gcrnMJ@IOoNrhnSpoI@t3f@@dVov@@@@.6EgmP9g@qvoN5.i.@oCd1@5usq.k.fp@bq.. Je dôležité v prípade odvolania súhlasu, aby ste písali z registračného emailu, aby sme mohli overiť, že ste to naozaj Vy. Odvoláte Ak súhlas u spol. RONDOgo.sk s.r.o., alebo u niektorej zo spolupracujúcich tretích strán, bude sa toto odvolanie vzťahovať aj na ostatné spoločnosti, čo znamená, že žiadna z nich nebude po tomto dátume môcť ďalej spracovávať Vaše osobné údaje na účely uvedené v súhlase. V prípade odvolania súhlasu budeme vychádzať z predpokladu, že si už neprajete, aby sme naďalej spracovávali Vaše osobné údaje na marketingové účely, a to ani na základe prípadne skôr udelených marketingových súhlasov alebo prípadných špecifických marketingových súhlasov. Tieto prípadné ďalšie marketingové súhlasy teda takisto budeme považovať za odvolanej.
 9. Ako je možné uplatniť jednotlivé práva?
  • Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov, či už ide o otázku, uplatnenie práva, podanie sťažnosti či čokoľvek iné, sa môžete obracať na naše zákaznícke centrum dostupné na adrese .b78...RT.iT@6j.n.@@Efi@Yu.kip@po@@Og@Q..gcrnMJ@IOoNrhnSpoI@t3f@@dVov@@@@.6EgmP9g@qvoN5.i.@oCd1@5usq.k.fp@bq.. Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, predovšetkým z dôvodu zložitosti Vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení Vás samozrejme budeme informovať.
  • Formuláre pre uplatnenie práv
  • Aby sme Vám ešte viac uľahčili uplatnenie Vašich práv, môžete využiť formuláre, ktoré sú dostupné na stránke o nás.